🧠 Justyna Agier

0 (0 Ocen)

About Me:

Immunolog, mikrobiolog. Doktor nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna ze specjalnością immunologia; adiunkt w Zakładzie Immunologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W swojej pracy naukowej skupia się na badaniach z pogranicza immunologii i mikrobiologii. Jej prace badawcze przyczyniły się do powstania ponad 25 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz licznych komunikatów zjazdowych przedstawionych na konferencjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Zaowocowało to otrzymaniem grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, którego jest kierownikiem. Doktor Justyna ciągle poszerza swój warsztat – uczestniczy w wielu kursach, specjalistycznych szkoleniach i projektach. Jest laureatką międzynarodowych programów m. in. Smart-Up Lab 2019, Hard Skills 2019 oraz finalistką Forge of Talents 2019 na najlepszy start-up łączący naukę z biznesem. Prelegentka sprawnie łączy działalność naukową i dydaktyczną, za co została uhonorowana wyróżnieniem dla najlepszego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doktor Justyna jest również współprowadzącą nowy program popularnonaukowy na naszej uczelni – UMED Science prezentujący najważniejsze osiągnięcia naukowe zespołów badawczych realizujących prace na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Przewiń do góry