0(0)

Probiotykoterapia a zaburzenia odżywiania

  • Kategorie Wykłady
  • Czas trwania 50m
  • Ostatnia aktualizacja 7 czerwca 2022

Opis

Wykład będzie dotyczył związku zaburzeń odżywiania z probiotykoterapią.

Podczas szkolenia postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące tego jakie działanie probiotyki mogą wywierać w zaburzeniach odżywiania oraz m.in.:
– Czy można wpływać na oś mózgowo-jelitową?
– Czy czynniki środowiskowe mogą cośzmienić?
– Jak działają probiotyki?

Serdecznie zapraszamy!

Tematy tego kursu

1Lekcje50m

Wykład

Wideo00:50:00

O instruktorach

Ewa Stachowska w 1989 ukończyła studia na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością: Biologia molekularna/bioenergetyka. W latach 1986-1989 odbyła staże naukowe poświęcone badaniu roślinnych małych jądrowych RNA w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Po obronie pracy magisterskiej dostała propozycję pracy w Katedrze Biochemii Pomorskiej Akademii Medycznej. Od października 1989 praca koncentrowała się na badaniach prowadzonych w Katedrze- jej wynikiem było napisanie i obrona (w 1995) pracy doktorskiej „Wpływ jonów fluorkowych na aktywność dehydrogenazy bursztynianowej uzyskanej z kory nerki wieprzowej oraz opublikowanie (wraz ze współpracownikami z Katedry Biochemii) jednego artykułu w czasopiśmie zagranicznym oraz sześciu czasopismach krajowych. Ewa Stachowska uzupełniła studia w kierunku żywienia człowieka i w 2000 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Kierunki Technologia Żywności i Żywienia Człowieka na Wyższej Szkole Rolniczej (obecny ZUT) w Szczecinie Praca habilitacyjna dotyczyła wpływu sprzężonych dienów kwasów tłuszczowych ( CLA) na progresję procesu zapalnego w makrofagach. Badania poszerzono o prace związane ze poznaniem mechanizmu przekazywania sygnału przez błonę makrofagu do wnętrza komórki (sygnaling komórkowy), statusu antyoksydacyjnego oraz ekspresji białek powierzchniowych w makrofagach hodowanych z dodatkiem izomerów CLA. Wyniki wszystkich prac dotyczących CLA zostały przedstawione w wielu artykułach zagranicznych. W roku 2011 zostały opublikowane prace poświęcone niealkoholowemu i alkoholowemu stłuszczeniu wątroby (NAFLD). W latach 2008 prof. Ewa Stachowska organizowała od podstaw nauczanie przedmiotów na nowo otwartym kierunku nauczania na PUM – Dietetyce. Prof. Ewa Stachowska w 2011 została powołana na eksperta Ministra w pracującego nad stworzeniem wytycznych nauczania dietetyki w ramach tworzenia Krajowych Rad Kwalifikacyjnych a w 2012 została powołana na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W roku 2009 została wyróżniona nagrodą Ministra Zdrowia I stopnia za rozprawę habilitacyjną ” Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego na syntezę pochodnych kwasu arachidonowego i linolowego w monocytach/makrofagach”; W ostatnich latach kierowała 3 projektami badawczymi 1.Nutrigenomika jako narzędzie służące do opracowania strategii żywienia osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby NN404150539 2.Dieta CRON jako alternatywa dla sportowców kończących karierę sportową. 2011/01B/NZ7/04251 3.Odżywianie i stan mikroflory jelitowej jako potencjalna przyczyna zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego człowieka. FSN (2018) W obecnej chwili prace badawcze skoncentrowane są na badaniu mikrobioty jelitowej w kontekście żywienia osób z chorobami przewodu pokarmowego oraz niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby. Dorobek naukowy prof. Ewy Stachowskiej obejmuje ponad 150 publikacji opublikowanych w większości w recenzowanych czasopismach w tym z zagranicznych z listy filadelfijskiej. Sumaryczny impact factor z lat 2015-19 wynosi ponad 160, indeks Hirscha 13. Liczba cytowań (bez autocytowań) 474.
0 (0 Oceny)

1 Kursy

39 Studenci

Darmowy

Materiał zawiera

  • prezentacja wideo

Docelowi odbiorcy

  • dietetycy
  • lekarze
  • psycholodzy
  • studenci i doktoranci
  • wszystkie osoby zainteresowane tematem
Przewiń do góry